آموزش AHP (تحلیل سلسله مراتبی) با مثال واقعی

آموزش روش AHP(مثال انتخاب شهردار)

AHP مخفف Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. با مطالعه مقاله حاضر، در قالب یک مثال، تا حدود خیلی زیادی با AHP، محاسبات آن و چگونگی تصمیم گیری اصولی و علمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی یا همان روش ahp آشنا خواهید شد.

ذکر یک مثال ساده و کاربردی و بیان نحوه انجام محاسبات قطعا شما را در شناخت این روش یاری خواهد نمود. پس محکم بنشینید و این مقاله را با حوصله مطالعه نمایید (کما اینکه ما وقت خیلی زیادی برای تهیه آن گذاشته ایم).

شیوه انجام محاسبات در این مقاله، دقیقا همان کاری است که شما نیز می توانید انجام داده و به صورت دستی محاسبات روش ahp پایان نامه یا تحقیقات خویش را به انجام برسانید. نکته مهمم اینکه فایل پرسشنامه ahp  و طرح سلسله مراتبی این مثال و اکسل محاسبات آنرا نیز می توانید از ما تهیه کنید).

چنانچه مایلید محاسبات روش ahp و رتبه بندی عوامل و شاخصها و گزینه های مربوط به پایان نامه ارشد خود را با نرم افزار expert choice به انجام برسانید، می توانید آموزش ویدئویی و کامل expert choice را از سایت ما خریداری نمایید یا اینکه انجام آن را به ما بسپارید.

۱- مدل سازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی ای اچ پی

برای شروع ابتدا مثال خود را شرح می دهیم. فرض کنید عضوی از شورای اسلامی شهری هستید که می‌خواهد یک شهردار برای شهرداری انتخاب کند (همانطور که می دانید اولین کار اعضای شورای شهر انتخاب شهردار است). در این زمان ابتدا باید معیارهائی برای انتخاب شهردار در نظر بگیرید و به سایرین بگویید که بر اساس آن معیارها دست به انتخاب بهینه زده اید. شما معیارهای تعهد، تجربه و تحصیلات مرتبط را به عنوان معیارهای انتخاب در نظر می گیرید. توجه داشته باشید که خود این عمل انتخاب معیارها نیز می تواند در قالب پرسشنامه روش دلفی از خبرگان پرسیده شود.

گزینه ها در روش ahp

حال دو سوال مطرح است: اول اینکه ممکن است برخی افراد از لحاظ یک معیار بر دیگری ارجحیت داشته باشند و دوم اینکه برخی معیارها ممکن است با همدیگر متناقض باشند. بحث تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) را به خاطر آورید. این همان مساله تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. برای حل این مساله باید از روشهای MCDM مانند AHP یا ANP استفاده کرد. که ما در اینجا از روش تحلیل سلسله مراتبی ahp استفاده می کنیم و محاسبات آنرا به صورت کامل قرار می دهیم.

معیارها و گزینه ها در روش ahp

انتخاب معیارها یا criterions بخش اول تجزیه و تحلیل AHP است. سپس بر اساس معیارهای شناسائی شده کاندیداها ارزیابی و امتیاز دهی می‌شوند. واژه گزینه‌ها یا کاندیداها مترادف واژه alternative یا candidates بوده که تمام این واژه ها مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت روش تر در اینجا معیارهای ما برای انتخاب بهترین شهردار عبارتست از: تعهد، تجربه و تحصیلات مرتبط

در این جا ما سه کاندیدا یا گزینه (آلترناتیو) داریم: آقای احمدی، آقای رسولی، خانم موسوی که یکی از این سه نفر را در نهایت به عنوان شهردار معرفی خواهیم نمود.

بگذارید با یک شوخی نکته مهمی را یادآوری کنم. احتمالا الان آقای رسولی را انتخاب کرده اید! (چون جزء حزب سیاسی شماست!) ولی یادتان باشد گرایش سیاسی جزء معیارهای ما نبود و نباید در تصمیم گیری ما لحاظ شود. روش نظام مند اینگونه از ورود جهت گیری ذهنی ممانعت می‌کند. دامنه تاثیر داوری ذهنی در روشهای تصمیم‌گیری چندمعیاره حداقل می‌شود.

طرح سلسله مراتبی (درخت تصمیم)

به این ترتیب الگوی انتخاب به صورت سلسله‌ مراتب زیر ترسیم می‌شود (که به آن نمودار درختی یا طرح سلسله مراتبی گفته می شود):

طرح سلسله مراتبی
طرح سلسله مراتبی

قابل ذکر است فایل ورد طرح سلسله مراتبی فوق را در این محصول ما: قالب پرسشنامه ahp و طرح سلسله مراتب می توانید دانلود نمایید و بر اساس این الگو طرح سلسله مراتبی پایان نامه خود را ترسیم نمایید.

۲- طراحی پرسشنامه خبره

حال که طرح سلسله مراتبی (درخت تصمیم) را طراحی نمودید، همه چیز مهیاست تا طبق آن نسبت به طراحی پرسشنامه اقدام نمایید.

پرسشنامه مورد استفاده برای تحلیل‌های سلسه‌مراتبی و تصمیم‌گیری چندمعیاره به پرسشنامه خبره موسوم است. پرسشنامه خبره خیلی چیز پیچیده‌ای نیست بلکه دقت و داشتن الگوی مناسب را طلب می کند. برای تهیه پرسشنامه خبره از مقایسه زوجی گزینه‌ها استفاده می‌شود و می بایست هیچ مقایسه زوجی از قلم نیفتد و گرنه هنگام انجام تحلیل به دردسر بزرگی دچار خواهید شد و دوباره کاری خواهید داشت. برای امتیاز دهی از مقیاس نه درجه آقای ساعتی (بنیانگذار ahp) به صورت زیر استفاده می‌شود:

مقیاس امتیاز دهی ۹ درجه ای
ارزشوضعیت مقایسه i نسبت به jتوضیح
۱ترجیح یکسان  Equally Preferredشاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.
۳کمی مرجح Moderately Preferredگزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.
۵خیلی مرجح Strongly Preferredگزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.
۷خیلی زیاد مرجح Very strongly Preferredگزینه i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.
۹کاملاً مرجح Extremely Preferredگزینه i از j مطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با j نیست.
۶-۴-۲بینابینارزشهای بینابین را نشان می‌دهد مثلا ۸، بیانگر اهمیتی زیادتر از ۷ و پایین‌تر از ۹ برای i است.

با استفاده از این مقیاس اعضای شورای شهر هر یک از گزینه‌ها (کاندیداهای شهردار شدن) را بر اساس هر یک از عوامل به صورت زوجی مقایسه می‌کنند. نتایج این مقایسه به صورت زیر است.

توجه داشته باشید که فایل ورد پرسشنامه فوق را در این محصول ما: قالب پرسشنامه ahp می توانید دانلود نمایید و بر اساس این الگو پرسشنامه ای اچ پی پایان نامه خود را طراحی نمایید. البته فیلم آموزشی طراحی پرسشنامه ahp را نیز می توانید دانلود نمایید. یا اینکه انجام این کار را به ما بسپارید: پرسشنامه ای اچ پی.

۳- تعیین وزن معیارها

سطح اول سلسله‌ مراتب را معیارهای اصلی تشکیل می‌دهد. پرسشنامه خبره نخست با مقایسه زوجی معیارهای اصلی بر اساس هدف به تعیین اولویت هر یک از معیارها اصلی می‌پردازد. بنابراین باید معیارها را براساس هدف دو به‌ دو با هم مقایسه می‌کنیم. برای مثال شورای شهر تصمیم و ارزیابی زیر را می‌گیرد:

ماتریس مقایساتتعهدتجربهتحصیلات مرتبطمیانگین هندسیاوزان نرمال شده
تعهد۱۱۲۱.۲۶۰.۳۶
تجربه۱۱۵۱.۷۱۰.۵۰
تحصیلات مرتبط۰.۵۰.۲۱۰.۴۶۰.۱۴

همانطور که ملاحظه می شود در ماتریس مقایسات زوجی، اعداد بخش پایین ماتریس معکوس اعداد بخش بالای ماتریس هستند.

توجه نمایید که پیش فرض روش ahp اعلام نظر یک خبره است. اگر چند خبره پاسخگویی کرده اند و می خواهید اطلاعات آنرا در نرم افزار expert choice وارد کنید، این صفحه سایت را مطالعه نمایید: ورود داده های چند پرسشنامه  ahp.

محاسبه وزن های نرمال

اکزل و ساعتی (۱۹۸۳) استفاده از میانگین هندسی را بهترین روش برای ترکیب مقایسات زوجی معرفی کرده‌اند. بنابراین از داده‌های هر سطر میانگین هندسی بگیرید. وزن‌های بدست آمده نرمال نیستند.

منظور از وزن نرمال آن است که جمع اوزان برابر ۱ باشد. بنابراین میانگین هندسی بدست آمده در هر سطر را بر مجموع عناصر ستون میانگین هندسی تقسیم کنید. ستون جدید که حاوی وزن نرمال شده هر معیار است را بردار ویژه یا Eigenvalue گویند. وزن نهائی هر ماتریس همان ستون بردار ویژه است. (حاصل محاسبات در جدول فوق درج شده است، با ستونی به نام : اوزان نرمال شده)

بر اساس جدول بالا معیار تجربه از بیشترین اولویت برخوردار است. تعهد در اولویت دوم قرار دارد. تحصیلات مرتبط از کمترین اولویت برخوردار است. جدول نهایی مقایسات معیارها به قرار زیر است (توجه کنید که این جدول رتبه بندی شده جدول فوق است بر اساس اوزان نرمال):

ردیفنام معیارارزش وزنیرتبه
۱تجربه۰.۵۰۱
۲تعهد۰.۳۶۲
۳تحصیلات مرتبط۰.۱۴۳

توجه داشته باشید که هر معیار ممکن است خود از یک مجموعه زیر معیار تشکیل شده باشد. در اینصورت یک سطح دیگر به مدل AHP اضافه می‌شود.

نرخ ناسازگاری در روش ای اچ پی

متذکر می شود که برای هر جدول مقایسات زوجی می بایست نرخ ناسازگاری را محاسبه کنید که البته شیوه محاسبه آن پیچیده است و از حوصله این مقاله خارج است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص نرخ ناسازگاری این صفحه را ببینید: نرخ ناسازگاری در ای اچ پی

نرخ ناسازگاری جدول مقایسات بالا برابر ۰.۰۸۱ می باشد که چون کمتر از ۰.۱ است قابل قبول می باشد.

۴- مقایسه زوجی گزینه‌ها براساس معیارها

پس از تعیین وزن هر یک از معیارها در گام بعد باید گزینه‌ها (کاندیداها) بصورت زوجی بر اساس هر معیار مقایسه شوند. برای مثال مقایسه زوجی گزینه‌ها بر اساس تعهد نشان داده است :

آقای احمدی در مقایسه با خانم موسوی امتیاز ۳ می‌گیرد اما امتیازی برابر با آقای رسولی دارد. همچنین آقای رسولی در مقایسه با خانم موسوی امتیاز ۶ کسب می‌کند. بعد از اینکه مقایسه ها انجام شد داده‌ها را به ماتریسی مانند زیر منتقل می‌کنند که همان ماتریس مقایسه‌ زوجی است:

ماتریس مقایسات زوجی بر اساس معیار تعهدآقای احمدیآقای رسولیخانم موسوی
آقای احمدی۱۱۳
آقای رسولی۱۱۶
خانم موسوی۰.۳۳۰.۱۷۱
تعیین اولویت گزینه ها

گام بعدی تعیین اولویت است. برای تعیین اولویت از مفهوم نرمال سازی (normalize) که در گام قبلی توضیح داده شد استفاده می‌شود. پس از نرمال کردن وزن هر گزینه بر اساس معیار مورد نظر بدست خواهد آمد.

ماتریس مقایسات زوجی بر اساس معیار تعهدآقای احمدیآقای رسولیخانم موسویمیانگین هندسیاوزان نرمال شده یا اولویت
آقای احمدی۱۱۳۱.۴۴۰.۴
آقای رسولی۱۱۶۱.۸۲۰.۵
خانم موسوی۰.۳۳۳۰.۱۶۷۱۰.۳۸۰.۱

با توجه به پیچیدگی محاسبات شما باید نرم افزار Expert Choice را نصب کنید یا اینکه از اکسل کمک بگیرید (البته در Excel نیز نوشتن فرمولهای محاسباتی وقت گیر خواهد بود)

راه حل دیگر استفاده از نرم افزار Super Decision است که بیشتر برای ANP مناسب است.

به مقادیر بدست آمده حاصل از محاسبات که ستون اولویت را تشکیل می‌دهند بردار ویژه (eigenvector) گویند.

همین مقایسه‌های زوجی را برای سایر معیارها انجام می‌دهیم. به این ترتیب اولویت هر فرد را براساس هر معیار مانند فوق محاسبه می‌کنیم. مهم همان ستون اولویت‌ها است. در نهایت به ماتریسی مانند زیر خواهید رسید:

جمع بندی مقایساتتعهدتجربهتحصیلات مرتبط
آقای احمدی۰.۴۰.۴۸۰.۱۷
آقای رسولی۰.۵۰.۴۶۰.۱۹
خانم موسوی۰.۱۰.۰۶۰.۶۳

۵- محاسبه اولویت‌ نهایی گزینه ها و تصمیم گیری

اکنون به سادگی با استفاده از میانگین موزون شهردار را انتخاب می‌کنیم.

امتیاز هر گزینه = مجموع حاصلضرب اولویت آن گزینه بر اساس معیار i ضربدر اولویت آن معیار

محاسبه اولویت نهایی آفای احمدی به قرار زیر است:

(۰.۴۰ * ۰.۳۶) + (۰.۴۸ * ۰.۵۰) + (۰.۱۷ * ۰.۱۴)   = 0.408

به همین ترتیب آقای رسولی  0.440 امتیاز کسب کرد و خانم موسوی نیز ۰.۱۵۴ امتیاز بدست آورد.

بسیار خوب مساله انتخاب مدیر به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفت و آقای رسولی با کسب بیشترین امتیاز به عنوان شهردار انتخاب گردید.

انجام محاسبات AHP در اکسل

ما محاسبات روش AHP را در فایل اکسل نیز انجام داده ایم (مشخصا محاسبات جدول ذیل بخش ۳ بالا). چنانچه می خواهید به شیوه محاسبات این روش تسلط کامل پیدا کنید، داشتن این فایل اکسل کمک زیادی به شما خواهد نمود (البته نحوه محاسبه نرخ ناسازگاری پیچیده بوده و در این اکسل وجود ندارد). برای دریافت این فایل اکسل به ما تلگرام بزنید.

در این فایل اکسل دستور میانگین هندسی، که در خلال محاسبات مورد نیاز است، نیز درج شده است (هزینه ۲۰ تومان برای سه معیار، برای بیش از سه معیار قیمت توافقی تعیین می شود).

۶- بهترین آموزش برای روش ahp و نرم افزار اکسپرت چویس را از کجا تهیه کنیم؟

ما به شما بهترین و جامع ترین آموزش نرم افزار اکسپرت چویس و روش ahp را معرفی می کنیم. زیرا:

 • پروژه محور است و بر پایه یک مثال واقعی
 • به صورت گام به گام و ویدئویی است
 • امکان پشتیبانی و ارتباط مستقیم با مدرس دوره وجود دارد (از طریق واتساپ)
 • طراحی پرسشنامه این روش نیز در این آموزش کامل وجود دارد
 • قالب ورد فصل ۴ پایان نامه ای که با این روش انجام شده است و نمونه کامل و خوبی از نحوه نوشتن تحلیلهای خروجی های روش Ahp است نیز ضمیمه فایلها می باشد.
 • این آموزش با رویکرد انجام پایان نامه و تحلیل فصل چهارم آن تهیه شده است و توسط فردی تهیه شده که سابقه ده ها مورد انجام تحلیل فصل ۴ روش ای اچ پی (تحلیل سلسله مراتبی) را دارد.

ویدئوی کوتاه زیر این بسته آموزشی را به شما معرفی می نماید:

play-rounded-fill
معرفی آموزش ویدئویی اکسپرت چویس

معرفی آموزش ویدئویی AHP

این آموزش را از لینک زیر دریافت نمایید:

۵/۵ - (۲۱ امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر دانش پژوهان را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته آمار, گرایش اقتصادی-اجتماعی از شهید بهشتی تهران هستم. اعتقاد دارم آمار یک ابزار بسیار مهم در دست یک مدیر توانمند برای تصمیم گیری است. مایلیم خدماتی با کیفیت در زمینه تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice به محققان سراسر کشور ارائه نماییم.

نوشته های مشابه

‫۵۵ دیدگاه ها

 1. مثال جالببی زدید آقای فرشچی
  شاید شورای شهر ما هم این مطلب شما را بخواند و درس بگیره .. یعنی امیدوا رم

 2. سلام .ممنونم از سایتتون بابت این اموزش
  من سوالی داشتم بابت این که ایا میشود از AHP در پایان نامه معماری استفاده کرد یا نه .فقط اگر ممکنه راهنمایی بکنین خیلی دوست دارم این روش را یاد بگیرم در پایان نامه خود لحاظ کنم.

  1. سلام. خواهش
   بله در رشته معماری هم روش تصمیم گیری AHP کاربرد دارد و من خودم تحلیلهایی را برای دانشجویان این رشته انجام داده ام. روش تحلیل سلسله مراتبی یک روش مدیریتی بسیار کارآمد است و هر جایی که شما عوامل و معیارهایی دارید و مایلید وزن و اهمیت آنها در بر روی موضوعی بررسی کنید، این روش کاربرد دارد. اساس رتبه بندی عوامل در ahp پاسخهای دقیقی است که خبرگان به مقایسه معیارها می دهند.
   آموزش گام به گام و ویدئویی این روش و تحلیل با نرم افزار اکسپرت چویس را در بخش محصولات این وب سایت می توانید با قیمت بسیار عالی دریافت کنید.

 3. سلام و عرض ادب
  ببخشید بنده ی مقاله در مورد بازسازی بافت فرسوده در توسعه پایدار میخوام بنویسم،حالا از طریق پرسش نامه و استفاده از روش AHP میخوام تحلیل کنم.الان سوال طراحی شده.میخواستم بدونم این سوالات فرضیه را مورد آزمون قرار میده؟
  اگه موافق باشین سوالات پرسشنامه فرستم

  1. سلام بر شما. در روش ahp فرضیه معنای خاصی ندارد. زیرا شما بعد از شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر مساله خود، به دنبال رتبه بندی این شاخص ها و یا انتخاب گزینه ای مناسب هستید.
   توجه داشته باشید که پرسشنامه روش ای اچ پی ساختار خاص خود به صورت مقایسه دو به دو عوامل را داراست و با پرسشنامه های رایج طیف لیکرت متفاوت است. قالب پرسشنامه را از منو محصولات می توانید دریافت نمایید.

  1. سلام. ahp تحلیل سلسله مراتبی عادی است اما fahp تحلیل سلسله مراتبی فازی است. از منو آموزش، صفحه تحلیل سلسله مراتبی فازی را مطالعه تا با روش فازی آشنا شوید.
   توجه شود که ahp معمولی را با نرم افزار اکسپرت چویس انجام می دهند اما روش فازی نرم افزاری ندارد و برخی کدهای محاسباتی این روش را با متلب و برخی نیز با اکسل انجام می دهند.

 4. با سلام . وقتی در مسئه گزینه نداشته باشیم و فقط چند چالش اصلی داشته باشیم که هر کدام هم چند چالش فرعی داشته باشند و بخواهیم این چالشها رو رتبه بندی کنیم چطوری میشه؟

  1. سلام. اکثر اوقات مساله این شکلی است و گزینه ای وجود ندارد.
   اشکال ندارد با کمک روش ahp می توانید همین معیارها و چالش ها را رتبه بندی کنید.
   آموزش ویدئویی کامل روش ahp را از منو محصولات دریافت نمایید یا اینکه معیارها را برای ما واتس آپ کنید تا قیمت و زمان انجام تحلیل را به شما اعلام کنیم.

   1. با سلام و خسته نباشید. پرسشنامه من طیف لیکرت ۵ گزینه ای هست با ۴ شاخص و حدود ۲۹ تا زیرشاخص. پرسشنامه مقایسات زوجی نیست. چطور اطلاعات این پرسشنامه را وارد اکسپورت چویس کنم ؟ ممنون میشوم کمک کنید.

    1. سلام. امکان ورود پرسشنامه ای که گفتید به داخل نرم افزار اکسپرت چویس وجود ندارد.
     لازم است برای روش ahp ، پرسشنامه مناسب آنرا طراحی نمایید. آموزش ویدئویی کامل ahp را از منو محصولات خریداری تا اطلاعات کامل بدست آورید.

 5. سلام
  وقت شما بخیر.
  من یک پروژه ای در شرکت دارم انجام میدم. در واقع می خوام محصولات استراتژیک شرکت را مشخص کنم. برای این کار ۵ معیار مشخص کردم. یک لیست اولیه هم دارم که این لیست را به ۵ فرآیند مربوطه می دم تا بنا به تحلیل خودشون محصول استراتژیک از منظر اون فرآیند مشخص بشه. در نهایت بایستی این ۵ لیست که شامل محصولات مختلف هست را به یک لیست واحد تبدیل کنم. با این روش آشنا شدم. می خواستم یکم اگه ممکنه منو راهنمایی کنید که آیا از این روش با وجود اینکه گزینه ها (یا همان محصولات)متفاوت است می توان استفاده کرد؟ و اگر نه میشه یه راهی برای بهتر انجام شدن پروژه بهم معرفی کنید؟
  ممنون میشم منو راهنمایید کنید.

  1. سلام. بله. شما می توانید اصلا در طرح سلسله مراتبی خود گزینه نداشته باشید و محصولات مختلف در هر معیار را به چشم یک زیر معیار ببینید. روش ahp همون محصولات را نیز رتبه بندی می کند. این مطلب را ببینید: https://www.expertchoice.ir/alternative/

 6. باسلام، درمثالی که زدید ناسازگاری ازین آشکارتر ؟!

  برتری نسبی معیار تعهد به تحصیلات برابر۲ است،
  برتری نسبی معیار تجربه به تحصیلات برابر ۵ است ،
  اونوقت معیار تعهد و تجربه نسبت به هم یکسان و معادل ۱ گرفته شده! این ناسازگاری هست دقیقا مثل مثالی که صفحه مربوط به توضیح ناسازگاری درمورد مرکز خرید نوشتید.

  1. درواقع تجربه به تعهد باید ۲.۵ میشد . اینجوری درست میشه یعنی؛
   تجربه به تعهد ۲.۵
   تعهد به تحصیلات ۲
   تجربه به تحصیلات ۵

   1. سلام. ارزیابی درج شده در سایت مشکلی ندارد و صحیح است. توجه کنید که در نرخ ناسازگاری قرار نیست یک رابطه ضربی تعریف شود که اگر برابر حاصل ضرب نشد پس ناسازگاری وجود دارد!
    محاسبه نرخ ناسازگاری پیچیده تر از این حرفهاست و نیاز به محاسبه دقیق دارد.
    ما نوشتیم:
    تجربه به تعهد ۱
    تعهد به تحصیلات ۲
    تجربه به تحصیلات ۵
    این مشکلی ندارد و همین که تجربه به تحصیلات بیشتر از ۲ است، درست است.
    توجه شود که قرار نیست نرخ ناسازگاری دقیقا برابر صفر شود. بلکه تا ۰.۱ بلامانع است. نمی شود که به خبره گفت برای هر پاسخی که می خواهد بدهد اول ضرب کند بعد اعلام نظر!

 7. سلام. آیا میشه برای جانمایی ۵۰ تا واحد صنعتی هم از این تحلیل استفاده کرد و نتایج اون رو به نرم افزار GIS انتقال داد؟

  1. سلام. به این شکل خیر. اما می توانید شاخص ها و معیارهایی برای جانمایی واحدها تعیین کنید و حداکثر حدود ۷ تا واحد صنعتی را به عنوان گزینه تعیین و از این روش استفاده کنید. یا اینکه به جای ۵۰ تا واحد، یک دسته بندی از آنها را مثلا بر حسب صنعت رتبه بندی کنید.

 8. با سلام
  من یه پروژه دارم با موضوع عملکرد مدیریت پروژه با کارت امتیاز متوازن.
  نحوه تهیه پرسشنامه و همچنین آموزش کامل اکسپرت چویس رو از سایت شما تهیه کردم که بسیار عالی بود.
  الان مشکل اینجاست که وزن معیارها و هم شاخص ها رو با نرم افزار اکسپرت چویس بدست آوردم.
  حالا این رو چطوری باید به جدول پرسشنامه اول که افراد تکمیل کرده اند ارتباط بدم. پرسشنامه اول که شامل ۳۰ سوال است و بوسیله ۲۰ نفر و به صورت لیکرت تهیه شده است. (خیلی کم – کم – متوسط – زیاد- خیلی زیاد)
  فراوانی رو هم از همین پرسشنامه اول بدست آوردم. پرسشنامه هم دسته بندی شده است که هرکدام از سوالات مربوط به کدام معیار می باشد.
  حالا با توجه به اینکه کلیه پرسشنامه تکمیل شده و وزن معیارها و شاخص نیز تکمیل شده نمیتونم پرسشنامه یک رو با وزن معیارها ارتباط بدم.
  لطفا اگه میشه راهنمایی بفرمایید. یا فایلی اگه دارید جهت فروش بر روی سایت قرار بدید. ممنون

  1. سلام. خواهش.
   اصولا نمی توان بین یک پرسشنامه با گزینه های طیف لیکرت و روش ahp و نرم افزار اکسپرت چویس ارتباط برقرار کرد. برای اینکه دو مقوله کاملا جدا از هم هستند.
   روش ahp پرسشنامه خاص خودش را دارد که سیاق خاصی دارد و به صورت مقایسات زوجی است. این پرسشنامه بر اساس طرح سلسله مراتبی بدست آمده است.
   مجدد به آموزش ویدئویی و جامع AHP مراجعه داشته باشید. در بخش تحلیل که به صورت فایل ورد است (نمونه فصل ۴)، آنجا می توانید نحوه تحلیل نتایج را ببینید.

 9. سلام آقای فرشچی خسته نباشید.
  بنده میخوام برای زیر معیارها که تعدادش ۷ هست میانگین هندسی بگیرم بعد باید چه طوری با ماشین حساب مهندسی فرجه ۷ رو محاسبه کنم؟؟
  و اینکه به روش دستی میشه حساب کرد یا اینکه حتما باید نرم افزار خاصی داشته باشه؟
  ممنون.

  1. سلام. با روش دستی نمی توانید کار را به پیش ببرید، نه به این خاطر که میانگین هندسی گرفتن کار سختی است، به این خاطر که پیچیدگی خیلی زیاد می شود وقتی چندین پرسشنامه دارید و احتمال اشتباه در محاسبات بسیار بسیار زیاد. توصیه می کنم از خود نرم افزار استفاده کنید. نرم افزارها که الحمدلله در کشور ما رایگان است! اگر نمی دانید چطور داده های چند پرسشنامه را وارد نرم افزار اکسپرت چویس کنید این آموزش ویدئویی ما را ببینید:
   https://www.expertchoice.ir/product/group-data/
   اما در خصوص سوال شما: برای میانگین هندسی از دستور GEOMEAN در اکسل استفاده کنید (ماشین حسابی باید خیلی سخت باشه).

 10. سلام. سوالی داشتم در مورد پرسشنامه AHP که ممنون می شوم پاسخ دهید. آیا در این پرسشنامه لزوما هم مقولات اصلی و هم زیرمقولات می بایست گنجانده شود؟
  توضیح اینکه پژوهش من ترکیبی است و دو مرحله دارد که مرحله اول آن کیفی (تحلیل تماتیک) بوده و مرحله دوم اولویت بندی مقولات سازماندهنده ای است که در مرحله اول به دست آمده. می خواهم دومین گام را به روش AHP انجام دهم. برای طراحی پرسشنامهAHP آیا لازم است که زیر مقولات هم اولویت بندی شوند یا وارد کردن مقولات اصلی (یعنی سازماندهنده) فقط کفایت می کند؟

  1. سلام
   آن مواردی را که مایلید و لازم است رتبه بندی شوند را در طراحی پرسشنامه ahp در نظر بگیرید. بستگی به هدف شما دارد.
   اگر رتبه بندی زیر مقولات هم مهم است پس بیاورید

 11. با تشکر از مطالب مفید ارایه شده. آیا مقایسه زوجی گزینه ­ها نسبت به معیارها می توان از عدد اعشاری استفاده کرد (در محدوده۱-۹). مثلا اگر در مثال ارایه شده معیار سن هم وجود داشته باشد ، اگر سن یک گزینه ۱ چهل سال و گزینه ۲ سی سال باشد می توان برای مقایسه زوجی گزینه ۱ نسبت ۲ عدد ۱.۳۳ را وارد کرد؟

  1. در AHP نمی شود این کارها را کرد و معمول نیست. این عدد سن که قضاوت خبره نیست. در تحلیل سلسله مراتبی قضاوت های خبرگان است که ثبت شده و به رتبه بندی منجر می شود.

   1. یعنی نمی توان سن را به عنوان یک معیار در نظر گرفت؟! معیارهای از این دست که نیازی به قضاوت خبرگان ندارند در مسایل مختلف وجود دارد

    1. فکر نمی کنم بتوان سن را به عنوان یک معیار در نظر گرفت. سایر دوستان نیز اعلام نظر داشته باشند

 12. سلام وقتتون بخیر پایان نامه من موضوع به این صورته که می خواد پارامترهایی که مدنظر مسافران هست تا واگن مسافری خودشون انتخاب کنن بر اساس روش AHP الان سوالم اینه من باید پرسش نامم مسافران پر کنند یا کارشناسان؟

  1. سلام. روش ahp مبتنی بر نظرات خبرگان است و کارشناسان و حداکثر چیزی حدود ۱۵ پرسشنامه پاسخ گفته می شود.
   شما می توانید ابتدا کلیه شاخص های ممکن را طی یک پرسشنامه رایج طیف لیکرت به مسافران بدهید تا جواب بدهند و بدین ترتیب شاخص های مهم را با رتبه بندی در اکسل بدست آورید.
   بعد این موارد مهم را با پرسشنامه ahp به کارشناسان و خبرگان بدهید تا وزن و اهمیت هر کدام مشخص شود.
   در منو محصولات، از آموزش های ویدئویی ما که به زبان ساده بیان شده اند، استفاده نمایید.

 13. سلام
  نرم افزار اکسپرت چویس را از کجا می تونم پیدا کنم هر نسخه ای رو نصب می کنم تریال هست و امکان اضافه کردن بیش از یک پرسشنامه را نداره، راهنمایی کنید ممنون میشم.

  1. سلام. از منو خدمات در همین وب سایت دانلود و وفق راهنمای ویدئویی نصب نمایید.
   اما اضافه کردن بیش از یک پرسشنامه به نرم افزار، نیازمند آموزش ویدئویی آن است که می توانید از منو محصولات سایت این آموزش را خریداری نمایید. پیشنهاد می کنم آموزش کامل اکسپرت چویس را خریداری کنید تا اطلاعات بعدی و نحوه تحلیل و نمونه گزارش فصل ۴ پایان نامه را نیز در اختیار داشته باشید.

  1. سلام. نداریم متاسفانه. دوستان اگر فردی دارد لطفا به ایمیل من ارسال تا در همین صفحه برای دانلود قرار دهم.

 14. سلام جناب سید مجتبی فرشچی با عرض ادب بایدگفت که :، بالاخره نرخ ناسازگاری که یک معیار درستی ونادرستی یک تصمیم است چگونه محاسبه می شود ؟ چون در مثال موجود در سایت نحوه محاسبه ی آن ذکر نشده است لطفا نحوه محاسبه نرخ ناسازگاری را بنویسید ممنون .

  1. سلام علیکم. محاسبه نرم ناسازگاری فرآیندی بسیار پیچیده دارد و واقعا بیان نحوه محاسبه آن از حوصله این صفحه خارج است. نرم افزار اکسپرت چویس این محاسبه را انجام می دهد و چون خروجی نرم افزار شناخته شده ای هم هست، کاملا مورد تایید اساتید بوده و معتبر است. آموزش ویدئویی کامل کار با این نرم افزار : https://www.expertchoice.ir/product/learn-ahp/

 15. سلام و درود.ممنون از آموزش های مفیدتون.من یه سوال راجع به تعداد گزینه ها داشتم ازتون
  حداکثر تعداد گزینه ها در روش AHP چند تا باید باشه؟
  من ۴ تا معیار دارم و برای هرکدوم حداکثر ۱۰ گزینه
  آیا روش AHP برای کار من روش درستیه؟
  با تشکر

  1. سلام. تعداد گزینه ها به نظر من دیگه بیشتر از ۵ تا معنای خاصی ندارد. و تعداد زیر معیارها نیز حداکثر ۷ تا. علت:
   اگر تعداد بیشتر از موارد فوق باشد، اولا که پرسشنامه تان بسیار حجیم خواهد شد و ممکن است از ۱۰ صفحه بیشتر شود! و ثانیا ذهن انسان نمی تواند تعداد خیلی زیادی مقایسه زوجی را انجام دهد و دقت پاسخ ها به شدت کاهش می یابد.
   بنابراین ابتدا با سایر روشها مثل روش دلفی با پرسشنامه رایج طیف لیکرت بهترین ها را انتخاب کنید و بعد از بین آنها، رتبه بندی را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
ورود به واتساپ
1
سوالی دارید؟ در واتساپ طرح نمایید
Scan the code
سلام. چنانچه قصد سوال یا سفارش تحلیل دارید، در هر ساعتی از شبانه روز براحتی می توانید از طریق پیام رسان واتساپ با ما ارتباط بگیرید.
بدین ترتیب که موبایل {09198180991} را در گوشی ذخیره کنید یا کد QR نمایش داده شده روی دکمه زیر را هنگام انتخاب مخاطب جدید در واتساپ اسکن نمایید.
اگر با موبایل سایت را باز کنید، کافیست روی آیکن زیر کلیک تا در موقعیت ارسال واتساپ به ما قرار بگیرید: