آبان ۲۶, ۱۳۹۴

مواد و روش ها در ahp-فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می شود. این عناصر شامل اهداف، معیارها و گزینه های احتمالی است که در…

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید...

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

آمادگی برای طراحی پرسشنامه روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

قبول سفارش طراحی پرسشنامه روش مقایسه های زوجی و تحلیل سلسله مراتبی 

پرسشنامه که داده های حاصل از آن می بایست با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا همان ahp تحلیل…

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید...