آرشیو برچسب ها : پرسشنامه ahp

تعداد مقایسات زوجی در پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی چند تاست؟ این که شما بتوانید محاسبه نمایید که در هر جدول پرسشنامه ahp خود با چند مقایسه زوجی مواجه خواهید بود، باعث می شود بتوانید با فکری آسوده تر نسبت به طراحی پرسشنامه اقدام نمایید. که محاسبه آن را به صورت آنلاین در این صفحه می […]

با توجه به اینکه معمولا تعداد پرسشنامه های تحلیل سلسله مراتبی کم می باشد (بین 10 تا 20 عدد) ، می توانید آنان را شماره گذاری کامل نموده و سپس اسکن و برای ما ایمیل یا تلگرام نمایید. در صورتی که اسکنر در دسترس ندارید، می توانید به آسانی با موبایل خویش عکس گرفته و […]

فرايند تحليل سلسله مراتبي با شناسايي و اولويت بندي عناصر تصميم گيري شروع مي شود. اين عناصر شامل اهداف، معيارها و گزينه هاي احتمالي است که در اولويت بندي به کار گرفته مي شوند . در اين فرايند ، شناسايي عناصر و ارتباط بين آنها منجر به ايجاد يک ساختار سلسله مراتبي مي شود . […]

طراحی پرسشنامه AHP پرسشنامه که داده هاي حاصل از آن مي بايست با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي يا همان ahp تحليل گردند، داراي فرم و قالب خاصي است و در اصل اين شيوه پرسشنامه است که مقايسات زوجي را شکل داده و ما را قادر به پياده سازي روش ahp و مقايسه هاي زوجي مي […]