نمونه پرسشنامه تحليل سلسله مراتبي

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

آمادگی برای طراحی پرسشنامه روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

قبول سفارش طراحی پرسشنامه روش مقایسه های زوجی و تحلیل سلسله مراتبی 

پرسشنامه که داده های حاصل از آن می بایست با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا همان ahp تحلیل…

ادامه مطلب

بیشتر بخوانید...