مواد و روش ها در ahp-فرایند تحلیل سلسله مراتبی

مواد و روش ها در ahp-فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می شود. این عناصر شامل اهداف، معیارها و گزینه های احتمالی است که در اولویت بندی به کار گرفته می شوند .

در این فرایند ، شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی می شود . دلیل سلسله مراتبی بودن ساختار خلاصه سازی عناصر تصمیم گیری همچون زنجیری در سطوح مختلف است.

پس، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مورد بررسی نخستین گام در فرایند تحلیل سلسله مراتبی به شمار می رود؛ و اهداف، معیارها و گزینه ها و نیز ارتباط آنها در همین ساختار نشان داده می شود .

مراحل بعد در فرایند تحلیل سلسله مراتبی شامل محاسبه وزن  – ضرایب اهمیت –  معیارها و زیرمعیارها، محاسبه ضریب اهمیت – وزن- گزینه ها، محاسبه نهایی گزینه ها، و بررسی سازگاری منطقی قضاوت هاست.

 

منابع تحلیل سلسله مراتبی

:

Saaty, Thomas L. (1980), The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. Pittsburgh: RWS Publications.

Saaty, Thomas L. (1990), Decision Making for Leaders. Pittsburgh: RWS Publications.

Saaty, Thomas L. (1996), The Analytic Network Process. Pittsburgh: RWS Publications.

 

دانلود مقاله ahp: محقق گرامی می توانید فایل ورد این مقاله را با کلیک بر روی لینک مواد و روش ها در ahp-فرایند تحلیل سلسله مراتبی دانلود نموده و استفاده نمایید.

 

 

قبول سفارش تحلیل سلسله مراتبی:

محقق و دانشجوی گرامی، امیدوارم از مبحث مختصر فوق استفاده برده باشید. برای دریافت اطلاعات به زبان اصلی می توانید به منابع مورد اشاره در مبحث فوق مراجعه و اصل مقالات را از زبان بنیانگذار روش ahp (توماس ال ساعتی) مطالعه نمایید. همچنین می توانید به سایر مقالات سایت ما به آدرس  www.expertchoice.ir     مراجعه نمایید.

به اطلاع می رساند تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ahp (که چگونگی طراحی پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیز از خدمات ماست) با نرم افزار بی نظیر اکسپرت چویس انجام می شود. ما آمادگی داریم اطلاعات پرسشنامه های شما را در قالب فایل ورود داده ای که برای شما ایمیل می کنیم، دریافت و نسبت به تحویل تحلیل سلسله مراتبی مورد نیاز شما اقدام نماییم.

نکته مهم: ابتدا تحلیل اولیه را دریافت نموده و تایید استاد راهنما را بگیرید آنگاه نسبت به پرداخت هزینه تحلیل اقدام نمایید!

ارائه تحلیل های آماری با سایر نرم افزارهای آماری و مدل سازی معادلات ساختاری نیز از خدمات ما می باشد. ضمنا این شرکت دارای نماد اعتماد الکترونیک و نماد ساماندهی در وب سایت اصلی خویش به آدرس www.spss-iran.ir  می باشد.

نظر خودتان را بگویید