AHP به عنوان یکی از فنون تصمیم گیری چند منظوره

AHP به عنوان یکی از فنون تصمیم گیری چند منظوره

توضیح توسط شرکت تحلیلی اطمینان شرق:

محقق و دانشجوی گرامی، در مبحث کوتاه زیر با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا ahp به عنوان یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره آشنا خواهید شد. اساس این روش مقایسه های زوجی می باشد.

لازم به ذکر است تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ahp ،که طراحی این نوع پرسشنامه نیز از خدمات ماست، با نرم افزار محبوب اکسپرت چویس انجام می شود. ما آمادگی داریم اطلاعات پرسشنامه های شما را در قالب فایل ورود داده ای که برای شما ایمیل می کنیم، دریافت و نسبت به تحویل تحلیل سلسله مراتبی مورد نیاز شما اقدام نماییم.

ارائه تحلیل های آماری با سایر نرم افزارهای آماری و مدل سازی معادلات ساختاری نیز از خدمات ما می باشد. ضمنا این شرکت دارای نماد اعتماد الکترونیک می باشد.

 

دانلود مقاله ahp: برای دانلود این مقاله کافیست بر روی لینک AHP به عنوان یکی از فنون تصمیم گیری چند منظوره کلیک نمایید

 

 

AHP به عنوان یکی از فنون تصمیم گیری چند منظوره:

 

در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌ چند سالی است که روشهای ²تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می‌پردازد.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می‌کند.

درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد.

در نهایت منطق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.

 

مزایای مهم تصمیم گیری با روش ahp

فرایند تحلیل سلسله مراتبی از جامع ترین نظامهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است؛ زیرا با بهره گیری از این فن، می توان مسئله را به صورت سلسله مراتبی در قالب معادلات درآورد و در آن، معیارهای مختلف کمی و کیفی را در نظر گرفت.

این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت می دهد و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها را فراهم میسازد. همچنین، این فرایند بر پایه مقایسه زوجی، با امکان تسهیل قضاوت ها و محاسبات، بنا نهاده شده است  و افزون بر این، میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد. اینها مجموعه ای از مزایای مهم تصمیم گیری چند معیاره به شمار می رود

نظر خودتان را بگویید