مشاوره و آموزش تلفنی ahp

مشاوره و آموزش تلفنی نرم افزار اکسپرت چویس

برای دریافت خدمت مشاوره و آموزش تلفنی نرم افزار اکسپرت چویس لازم است مراحل زیر را طی شود:

۱- ارسال ایمیل برای ما و اعلام درخواست مشاوره تلفنی برای هماهنگی وقت قبلی.

۲- انجام اقدامات لازم اعلام شده در ایمیل ارسالی این شرکت و ارسال مستندات مربوط به کار متقاضی محترم تا قبل از رسیدن زمان مکالمه تلفنی ، موارد به دقت توسط تحلیلگر این شرکت بررسی و آماده گردد و در صورت لزوم فیلم و یا عکس های لازم از محیط نرم افزار تهیه گردد.

۳- هزینه مشاوره تلفنی با توجه به شرایط فوق به ازای هر ربع ساعت ۶۰ تومان می باشد (قابل ذکر است که قبل از تماس تلفنی تحلیلگر این شرکت پروژه متقاضی محترم را به صورت کامل بررسی و مطالعه نموده است). لطفا هزینه مشاوره تلفنی قبل از برقراری تماس از طریق درگاه بانکی اینترنتی این شرکت به آدرس زیر و یا از طریق سایر روشها به حساب واریز گردد:

برای ورود به درگاه اینترنتی بانک ملت متصل به حساب مدیر عامل شرکت ، به نشانی : www.spss-iran.ir/payment  مراجعه نمایید.