نرم افزار EXPERT CHOICE   يک ابزار قوي براي تصميم گيري چندمعياره بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (ANALYTICAL HIRARCHY PROCESS) مي باشد که اولين بار توسط توماس ال ساعتي (SAATY) يک از پايه گذاران EXPERT CHOICE   در دانشگاه پنسيلوانيا مطرح شد.

نرم افزار EXPERT CHOICE   روشي منحصر به فرد براي استفاده از مقايسه هاي دو به دو و استخراج ارجحيت ها دارد که مي تواند با دقت بسيار بالا نظرات شما را نسبت به روش هاي ديگر بازتاب و نتايج دقيق تري را حاصل کند.

اين نرم افزار ارجحيت هاي به دست آمده در هر قسمت از فرآيند تصميم گيري شما را با هم ترکيب و تلفيق کرده تا در نهايت ارجحيت کلي گزينه هاي شما را مشخص کند.

 

اصولي که شما قبل از شروع براي ساخت مدل بايد آنها را مد نظر داشته باشيد:

با به کاربردن اين اصول شما قادر خواهيد بود تا پيچيده ترين مسائل را با درستي و با دقت بالا به مدل مبدل سازيد:

1- سعي کنيد تا در يک دسته و گروه بيشتر از 6 عنصر نداشته باشيد زيرا تجربه نشان داده است که بشر قدرت شناسايي و درک لازم براي بررسي و کار کردن با بيش از 6 عامل در يک زمان را ندارد و اين پارامتر باعث ورود خطا و عدم دقت در محاسبات مي گردد.

2- عناصر قابل مقايسه را در يک دسته قرار دهيد و عناصر را به علت تفاوت در مقدارشان از هم منفک نسازيد. به بيان ديگر عناصر کم اهميت را در گروه عناصر پراهميت قرار ندهيد. هدف سلسله مراتب دسته بندي عناصر مهم و ارجح با هم و عناصر کم اهميت با يکديگر مي باشد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • یک × 2 =